Rabu, 01 September 2010

SEKILAS BIOGRAFI SYEKH MALIKI

SEKILAS BIOGRAFI SYEKH MALIKI
Nasab
Beliau adalah sayyid Alawi bin Abbas bin Abdul Azis Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Nasab beliau sampai kepada Sayyid Idris Al-Azhari bin Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Mutsanna bin Hasan As-Sibth bin Imam Ali (suami sayyidah Fathimah Az Zahra) binti Rasulillah shallallahu alaihi wasallam

Kelahiran dan Perkembangan
Beliau diilahirkan di Makkah pada tahun 1328 H. Tumbuh dan berkembang di bawah asuhan sang ayah yang mendidiknya dengan baik. Beliau memasuki kuttab (taman pendidikan kanak-kanak) milik pamannya, Sayyid Hasan Maliki, di rumah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, gang Hajar (sekarang: Madrasah Al Huffadz). Pada usia 10 tahun beliau telah hafal Al Qur’an dan menjadi imam shalat Tarawih di Masjidil Haram.

Memasuki Madrasah Al-Falah
Beliau didaftarkan ayahnya di Madrasah Al-Falah. Guru-guru Al-Falah waktu itu merupakan ulama-ulama besar Masjidil Haram dari sisi agama, kewaraan, dan ketakwaan. Di antara mereka adalah Syekh Abdullah Hamduh, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Thayyib Al-Murakisy, Syekh Umar Hamdan, Syekh Isa Rawwash, Syekh Ahmad Nadhirin, Syekh Yahya Aman, Syekh Muhammad Amin Suwaid Ad-Dimasyqi, dan ulama-ulama besar yang lain. Beliau mereguk ilmu untuk agama dan dunianya dari mereka, seperti halnya beliau menjadikan guru-guru besar tersebut sebagai panutan dalam perilaku dan pergaulan yang baik serta keselamatan hati.
Ayah beliau, Sayyid Abbas, menjabat sebagai direktur Al-Maarif pada masa-masa belajarnya. Anak berbakti ini diajaknya berdiskusi mengenai materi-materi pelajaran yang diajarkan. Beban menghafal matan-matan ilmu beliau laksanakan dengan baik sehingga beliau lulus dan meraih syahadah tertinggi Al-Falah tahun 1346 H.
Semasa belajar, beliau termasuk murid yang diperhatikan guru-gurunya. Guru-gurunya berupaya merealisasikan cita-cita sang ayah yang pernah memohon kepada Allah agar menyejukkan mata dengan halaqah ilmu puteranya di Masjdil Haram. Untaian doa ayah dan doa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atthas memiliki pengaruh yang berarti baginya dalam meningkatkan ilmu dan melanjutkan belajar di Masjidil Haram.
Ayah beliau senantiasa memotivasi dan memberikan support belajar. Dikatakan kepadanya: “Syahadah seseorang adalah ilmunya dan kemanfaatan ilmu itu bagi masyarakat.”

Guru-gurunya di Masjidil Haram
Sayyid Alawi masuk di antara jajaran pada penuntut ilmu di Masjidil Haram. Beliau menimba ilmu dari Syekh Umar Hamdan dan Syekh Muhammad Arabi. Beliau juga banyak belajar kepada Syekh Muhammad Ali bin Husain Maliki dan Syekh Muhammad Habibullah Asy-Syinqithi. Beliau menerima pelajaran Syathibiyah dari Syekh Ahmad At-Tiiji. Guru-guru tersebut sama memuji kerajinan, kesungguhan, dan ketekunannya.

Pengajar Terbelia di Masjidil Haram
Allah benar-benar menyejukkan mata ayah beliau manakala disaksikan sang putera pada tahun 1347 betul-betul menjadi pengajar di Madrasah Al-Falah dan diperkenankan mengajar di Masjidil Haram. Sayyid Alawi menyelenggarakan halaqah di hashwah Babussalam, padahal umurnya baru 20-an tahun. Halaqahnya dipenuhi para santri. Ayahnya memuji dan berterima kasih kepada Allah. Ayahnya turut mengikuti halaqah puteranya itu dan menganjurkan agar sang putera membuka pelajaran bagi masyarakat umum. Saran ayah ini beliau penuhi. Beliau menyelenggarakan halaqah bagi masyarakat umum. Dalam metode ceramahnya beliau mengulang sejarah Syekh Ibrahim Arab rahimahullah. Masyarakat umum mengambil faidah darinya. Pengajiannya diikuti lebih dari seribu orang.

Menerapkan Metode Pendidikan Modern
Dalam mengajar Sayyid Alawi menerapkan metode pendidikan modern. Beliau mempergunakan papan tulis sebagai sarana untuk menguraikan permasalahan, khususnya pada pelajaran Faraid. Beliau perintahkan santri menyelesaikannya. Pada pelajaran Nahwu, beliau memerintahkan santri membuat contoh, melakukan i’rab, dan seterusnya.

Produk Pendidikannya
Dari sentuhan tangan beliau keluar sekian banyak penuntut ilmu baik dari dalam negeri maupun dari kawasan negeri-negeri lain di dunia. Sebagian alumni berposisi sebagai hakim, ulama, dan pengajar. Para santri alumninya banyak menjadi perintis dan pelopor kemerdekaan dari kungkungan penjajahan di negerinya.

Kegiatan Kemasyarakatan
Kegiatan Sayyid Alawi tidak hanya terbatas mendidik santri dan menyebarkan ilmu. Beliau juga memiliki kegiatan ceramah agama di radio Saudi Arabia. Ini beliau pilih sebagai media melakukan terapi terhadap penyakit-penyakit sosial di masyarakat.
Beliau menduduki jabatan di berbagai lembaga keilmuan dan lembaga budaya. Pendapat-pendapatnya cemerlang. Beliau menjadi pengurus di lembaga perluasan Masjidil Haram. Beliau juga bertugas sebagai naib sebagaimana ayahnya. Konon akad nikah yang pernah diselenggarakannya mencapai lebih dari 20 ribu kali. Dalam hal ini beliau mempunyai kisah dan kesan yang menjadi bahan pembicaraan di forum-forum.
Di rumah beliau mempunyai perpustakaan besar yang dipenuhi beragama literatur keilmuan. Beliau menjadikan perpustakaan itu referensi bagi fatwa yang diajukan kepadanya dari berbagai belahan dunia Islam.

Kerajinannya dalam Mengajar
Sayyid Alawi merasa fres justru pada waktu mengajar saat beliau duduk bersama para santri. Beliau sempatkan mengajar walaupun sakit. Sekian kali beliau mengeluh sakit dan dinasehatkan oleh dokter agar beristirahat dan diam di rumah. Namun beliau mengelak dan berkata: “Istirahatku justru sewaktu mengajar. Seandainya Izrail datang mencabut ruhku, akan saya katakan kepadanya: “Tunggulah sehingga saya selesai mengajar pada malam ini.”
Atas dasar inilah beliau relakan mengajar suatu kali dalam keadaan demam dan kali yang lain dalam keadaan sakit kepala. Bahkan dalam keadaan ditimpa radang tenggorokan pun beliau tetap mengajar. Barangkali seseorang akan berkata: “Seandainya tuan beristirahat di rumah tentu lebih baik.” Beliau akan jawab: “Jika saya tidak sanggup mengajar maka saya bisa berobat dengan mendatangi majelis ilmu dan mendapat berkahnya.” Dalam kondisi ini beliau duduk sebentar di majelis, berdoa, lalu selesai.

Karakteristiknya
Sayyid Alawi lembut dalam bergaul, ucapan-ucapannya segar, senda-guraunya manis. Teman duduknya tidak jemu dengan pembicaraannya. Dalam pelajaran atau dalam suatu majelis beliau pasti mempersembahkan faedah-faedah keilmuan atau sentilan humor sehingga orang tidak berada di dekatnya kecuali berkonsentrasi, dan tidak beranjak dari majelisnya kecuali tersenyum gembira.

Memenuhi Kawasan Masjidil Haram
Salah satu murid beliau, Ustadz Ahmad Muhammad Jamal berkata bahwa Makkah dan Masjidil Haram sangat kehilangan ketika Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah wafat pada tahun 1391 H. Kawasan Masjidil Haram beliau penuhi dengan majelis-majelis keilmuannya yang beragam. Majelisnya yang paling mengesankan adalah majelis pengajian Tafsir Al-Qur’an yang diselenggarakan antara Maghrib dan Isya. Pada majelis inilah saya menjadi murid beliau. Kami mengaji di suatu tempat yang kami kenal waktu itu bernama hashwah Babussalam.

Konsistensinya dalam Kegiatan Mengajar
Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah dikenal cinta ilmu. Beliau menghabiskan waktu dan mencurahkan tenaga di dalam dunia keilmuan dalam bentuk yang tiada banding. Beliau mendapati di situ ketenangan dan kesegaran. Pelajaran yang disampaikannya sehari mencapai lebih dari 30 mata pelajaran. Hal ini tidak mengada-ada tetapi realitas karena disaksikan sendiri oleh para santrinya.
Beliau aktif memberikan pengajian tiada henti kecuali ada kebutuhan mendesak. Para santrinya sampai terkagum-kagum dan berkata: “Sesungguhnya guru kita lebih aktif daripada muridnya.” Pagi hari beliau berangkat ke Madrasah Al-Falah. Beliau menyampaikan tidak kurang dari empat materi. Lalu beranjak menuju masjid. Di situ beliau menyampaikan pengajian fiqh madzhab Maliki di Babus Shofa, baru setelah itu pulang ke rumah. Setelah Ashar para santri takhassus mengelilinginya. Masing-masing dengan membawa kitabnya. Satu santri membaca Balaghah. Satunya lagi membaca Nahwu. Lainnya membaca Faraid, Tauhid, Ushul Fiqh, Mustholah Hadits, Ilmu Tafsir, dan sebagainya. Allah memberkati waktunya sehingga masa yang sebentar itu bisa memuat 10 pelajaran.
Menjelang maghrib beliau berangkat ke masjid. Waktu yang sedikit ini pun beliau sibukkan dengan mengajar Syansyurah, komentar atas Rahabiyah.
Habis maghrib, beliau memberikan pengajian sekitar setengah jam lalu bangkit memberikan pengajian dengan pelajaran berbeda hingga waktu Isya.
Habis shalat Isya’ beliau memberikan pelajaran singkat dalam ilmu mantiq, disusul kemudian pelajaran hadits. Habis ini beliau pulang. Di rumah, sebelum beranjak istirahat, 10 sampai 15 santri sudah menunggunya. Masing-masing dengan membawa kitabnya. Sayyid Alawi berdiskusi dengan mereka hingga berlalu satu jam baru selesai.
Para penuntut ilmu tampak meluberi hashwah dengan segala macamnya. Suara beliau terdengar keras walau tanpa pengeras suara yang dikenal saat ini. Penyampaian beliau fasih, lancar, dan membekas.

Wafat
Pada tengah malam Rabu, 25 Shafar 1391 H, ulama besar ini wafat. Jenazahnya disholati di Masjidil Haram pada waktu Ashar hari itu. Jenazahnya diantarkan ke makam Al-Hujun atau yang lebih dikenal dengan Al-Ma’lah, oleh puluhan ribu orang dari penduduk Makkah, Jeddah, dan Madinah, suatu arak-arakan terbesar yang tidak pernah terjadi sejak 10 tahun belakangan. Peti jenazah diusung di atas pundak-pundak, sementara manusia yang berjubel itu menggemakan: “Laailaaha Illallah Muhammad Rasulullah”.
Ruas jalan dari Masjidil Haram ke makam penuh oleh para pengantar. Lalu para pengantar itu meluberi makam. Seakan-akan massa yang berjubel itu mengantar lebih dari 100 jenazah. ***

Data-data dalam sekilas biografi ulama besar ini banyak kami dapatkan dari narasumber yang merupakan santri-santri beliau, di antaranya: Al-Allamah Asy-Syekh Abdullah Al-Lahji, Al-Allamah Asy-Syekh Ismail Usman, Al-Allamah Asy-Syekh Ahmad Jabir, dan guru kami, Asy-Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Wallohu A'lam Bisshowab :y
Ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang Al-Kayyis

Diposkan oleh opendigital di 18.17
Label: Al-Kayyis

Tidak ada komentar:

Posting Komentar